Konserwacja mebli Warszawa

Warszawska pracownia której specjalizacją jest odnawianie mebli i konserwacja mebli zabytkowych, zajmuję się tym tematem od ponad trzydziestu lat.Firma prowadzona jest przez mgr inż. Technologii Drewna, Artura Jaworskiego, który z zamiłowaniem odnawia stare meble antyczne, meble zabytkowe, meble kolekcjonerskie, a nawet muzealne. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów, pracy magisterskiej napisanej pod auspicjami Muzeum Narodowego w Warszawie, a także dzięki praktyce na stanowisku restauratora w pracowni konserwacji mebli PP. „Desa” Artur Jaworski zyskał należytą wiedzę oraz dożywotnie uprawnienia konserwatorskie w dyscyplinie konserwacji mebli zabytkowych. Jako członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, biegły sądowy z zakresu konserwacji mebli oraz restauracji mebli przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i wykładowca uniwersytecki z zakresu Konserwacji Drewna Zabytkowego, cieszy się dużą popularnością. Artur Jaworski to ceniony rzemieślnik, którego pracownia zajmuje się profesjonalną renowacją i konserwacją mebli Warszawa zaprasza do skorzystania z usługi konserwacja mebli, także tych zabytkowych. W prowadzonej przez niego pracowni wykonuje się prace konserwatorskie dla osób prywatnych, ale także instytucji państwowych, ambasad i muzeów z całej Polski. Wśród tych, z którymi pracownia Artura Jaworskiego współpracowała, wymienić można choćby Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Łowiectwa, czy nawet Muzeum Collegium Maius w Krakowie, w którym to wykonywano konserwatorskie prace nad reprezentacyjnym stołem Jana III Sobieskiego, Polskiego króla, który wywarł ogromny wpływ zarówno na losy naszego kraju jak i całej Europy.Misją pracowni Artstyl jest dbałość o mebel i historię, którą on ze sobą niesie. Dzięki skupieniu się na zasadach etyki konserwatorskiej, w pracowni tej, minimalizuje się prawdopodobieństwo dokonania nieodwracalnych zmian. Jak mówi łacińskie przysłowie: Primum non nocere (przede wszystkim nie szkodzić) – to hasło powtarzane jak mantra przez konserwatorów mebli. Także przez tych z Artstyl – profesjonalnej pracowni Konserwacji Mebli Zabytkowych w Warszawie. Zapraszamy - profesjonalna konserwacja mebli Warszawa, woj. mazowieckie.